Россия (албан ёзузу-биле күрүнениң ады Россия Федерациязы азы кысказы-биле РФ) - Европаның чөөн чүгүнде, Азияның соңгу чүгүнде чаттылган чурт. Делегейде эң-не улуг күрүне. Чурттакчы чону 2010 чылда - 141 927 296 кижи чурттап турар, амгы үеде күрүне делегейде ол хемчээли-биле 9 дугаар черде чоруп турар. Төп хоорайы - Москва.

Россия Федерациязы

орус. Российская Федерация

Тук Сүлде
Тук Сүлде
Россия Федерациязының ыдык ыры
Төре дылдар Орус дыл
Найысылал Москва
Валюта [d]
Интернет-домен .ru[d], .рф[d][1], .рус[d] биле .su[d]
Код ISO RU
Код МОК RUS
Телефонный код +7
Шак куржактары UTC+2:00[d]
Автомобильное движение справа[d][2]

Күрүне дылы - орус дыл.

Россия - федералдыг күрүне, 85 кезектен (субъектен) тургустунган. Олар болза 46 можу (область), 22 республика, 9 край, 3 федералдыг хоорай, 4 автономнуг округ, 1 автономнуг область.

Россия 18 күрүне-биле кызыгаарлажып турар, кургаг чер таварыштыр кызыгаарлашкан күрүнелер: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Абхазия, Грузия, Мурнуу Осетия, Азербайджан, Казахстан, Кыдат, Моол, Соңгу Көрей.

Күрүнеде янзы-бүрү чоннар чурттап турар. Чон бүрүзү аңгы дылдыг, культуралыг. Кижи саны-биле эң хөй чон орустар болганда, күрүне чурттакчыларының 75 хуузу православ чүдүлгелиг бооп турар. Ынчангаш Россия делегейде эң хөй православ чүдүкчүлүг чурт бооп турар.

Үлетпүр бүдүрүлгелиг чурт, ынчалза-даа ниити экономиказы өзүм сайзыралда чоруур чурт. Делегей банкызының саналы-биле ВВП-зиниң ППС-ке хемчээли 2012 чылда 3,380 трлн. доллар болур (1 кижиге 23,549 доллар онаажыр). Акшазы — орус рубль акшазы (2011 чылда, 1 долларның өртээ 29,4 рубль болур).

1991 чылда ССРЭ күрүнези буурап душкен соонда, Россия Федерациязы ССРЭ-ниң орнун солаан чурт деп даштыкы чурттар демдеглээн.

Областьтар Эдер

Крайлар Эдер

  1. Алтай край (Барнаул)
  2. Камчатка край (Петропавловск-Камчатски)
  3. Хабаровск край (Хабаровск)
  4. Краснодар край (Краснодар)
  5. Красноярск край (Красноярск)
  6. Пермь край (Пермь)
  7. Приморье край (Владивосток)
  8. Ставрополь край (Ставрополь)
  9. Забайкальск край (Чита)

Республикалар Эдер

АдыгеяРеспублика АлтайБашкирияБурятияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркессияКарелияРеспублика КомиРеспублика Марий ЭлМордовияЯкутияСеверная ОсетияТатарстанРеспублика ТываУдмуртияХакасияЧувашия

1. Адыгея (Майкоп)
2. Республика Алтай (Горно-Алтайск)
3. Башкортостан(Уфа)
4. Бурятия (Улан-Удэ)
5. Дагестан (Махачкала)
6. Ингушетия (Магас)
7. Кабардино-Балкария (Нальчик)

8. Калмыкия (Элиста)
9. Карачаево-Черкесия (Черкесск)
10. Карелия (Петрозаводск)
11. Республика Коми (Сыктывкар)
12. Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
13. Мордовия (Саранск)
14. Якутия (Якутск)

15. Северная-Осетия (Владикавказ)
16. Татарстан (Казань)
17. Республика Тыва (Кызыл)
18. Удмуртия (Ижевск)
19. Хакасия (Абакан)
20. Чечня (Грозный)
21. Чувашия (Чебоксары)
22. Республика Крым (Симферополь)

Демдеглелдер Эдер