Кыдат (кыд. 中華人民共和國 - 中华人民共和国 - Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, 中國/中国[1]) — Азияда чуърт. Төп хоорайы - Бээжин.

Кыдаттың тугу

Делегейде эң-не хөй санныг чурттакчылыг чурт - 1,38 млрд кижи. Чурттакчы чонун кыдат чон тургузуп турар (боттарын хань деп адаар). Оон аңгыда делегейде девискээриниң делгеми-биле 3 дугаар черни ээжелеп турар (1-ги черде Россия, 2-ги черде Канада).

Күрүне дылы – кыдат дыл.

Делегейде шерииниң саны болгаш күжү-биле күчү-күштүг күрүнелерден чыда калбайн турар. Ядерлиг ок-чепсектиг күрүнелерниң бирээзи болуп турар.

Кыдат

Үндезини

эдер