Валюта (ю узадыр адаттынар) (орус. Валюта) – көвей уткалыг термин. Уткалары болза:

  1. Чурттуң акша системазы болгаш ооң эге хемчээ.
  2. Даштыкы акша.
  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.