Орус дыл (орус. русский язык) – Россияда, Белоруссияда, Украинада, Казахстанда болгаш Киргизияда ажыглатынып турар славян дыл, ооң кырындан Латвияда, Эстонияда база оон-даа өске баштайгы Совет Эвилелинге хамааржып турган чурттарда, албан эвес-даа болза, база хөй ажыглатынып турар.

Орус дыл

Чурттар
Башкарар ниитилел Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН[d]
Эдилекчилер саны
Деңнел в безопасности[d][3]
WALS rus
Ethnologue rus
Linguasphere 53-AAA-ea
ABS ASCL 3402
IETF ru
Glottolog russ1263

Даштыкы шөлүглер

эдер
  1. ScriptSource - Russian
  2. Ethnologue (англ.) — 25, 19 — Dallas, Texas: SIL International, 1951. — ISSN 1946-9675
  3. Красная книга языков ЮНЕСКО