Чурттакчылыг чер

Чурттакчылыг чер (кысказы-биле: Ч.ч., ЧЧ) (орус. Населенный пункт) — кижилер чурттап турар чер азы турлаг; кезек черниӊ девискээринге кижилерниң турлагжып туттунган черлерниң дыңы (эге хемчээли) (хоорай, хоорай хевирлиг суму, суму, суур дээш о.д.ө). ЧЧ албан демдээ болза — үргүлчү, чылдың-на, азы өй-аралап (сезоннап) чурттаар чер кылдыр ажыглаттынары. Күрүнениң азы можунуң эң улуг чурттакчылыг чери болза ооң төвү болур: Тываның болза — Кызыл хоорай, Россияның болза — Москва хоорай, Татарстанның — Казань хоорай, Алтай крайның — Барнаул хоорай дээш о.д.ө.

Чурттакчылыг чер

Шөлүглер

эдер