ИйТожу кожууннуң девискээринде суму.

Чон саны Эдер

Тывастаттың 01.01.12ч. санааны-биле сумуда 1283 кижи чурттап турган.

Геогрфиязы Эдер

Бии-Хемче Ий-Хемниң кирген черинде турар суур. Суурнуң төвүнден чөөн талазынче Ий-Хемниң ол чарыында Ийниң санаторлуг школа-интернады турар.

Суур Тожу ыйгылаажында турар.

Кудумчулары

70 лет Октября куд., Анңы куд., Дружба куд., Енисейская куд., Ийская куд., Комсомольская куд., Молодежная куд., Новая куд., Санаторно-лесная школа куд., Седип-оол куд., Советская куд.

Географтыг туружу

Кожуун төвү Доора-Хемге чедир: 13 км.

Республиканың төвү Кызылга чедир: 144 км.

Чоогунда чурттакчылыг черлер

Салдам 11 км, доора-Хем 12 км, Адыр-Кежиг 19 км, Ырбан 26 км