Доора-Хем сумузу

(Доора-Хем арындан шилчээн)

Доора-ХемТожу кожууннуң административтиг төвү. Чурттакчы чонунуң саны 2233 (2002 чылдың чизе-биле)

Тожу кожуун
Доора-Хем сумузу

Статистика

эдер

Население

эдер
Чизелээн чылы 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Чурттакчылар саны 745 1196 1346 1851 2233

Кызыл хоорайдан 306 км ыракта турар.

Курлавырлар

эдер

Суг курлавырлар

эдер

Доора-Хем суурдан ырак эвесте Азас, Олбук, Эн-Суг аржаанар бар. Олар шаандан тура аңгы-аңгы аарыглар эмнээр аржааннар болуп турар.

Доора-Хемден 30 км ыракта Тываның эң-не чараш черлериниң бирээзи - Азас хөл бар.

Дөзү

эдер
  1. "Кайы номдан ушта бижээнил?"