Адыр-Кежиг (суур)

Адыр-Кежиг сууруТожу кожууннуң девискээринде Азас сумузунда суур. Ол Чеди-Хөл (Тожу), Дыттыг-Хөл хөлдерниң база Доора-Хем хемниң аразында турар.

Төөгүзү эдер

1949 чылда аңаа «Советская Тува» (соонда «Тоора-Хем» апарган) колхозу ажыттынган. Ажыл-агыйлыг угланыышкыны - иви мал азыралы.

Адыр-Кежигниң ортумак школазы 1951 чылда ажыттынган. Ындам ам чылдың 200-хире өөреникчи өөренип турар.

Суурда колдуу Ак, Кол, Бараан деп Чоодуларның 3 аңгы аймактары чурттап чоруур.

Кудумчулары

Азас куд., Аңчы куд., Арат куд., Г. Торлук куд., Малчын куд., Серекей куд., Чадамба куд.

Географтыг туружу

Кожуун төвү Доора-Хемге чедир: 9 км.

Республика найысылалы Кызылга чедир: 147 км.

Чоогунда чурттакчылыг черлер

Доора-Хем 8 км, Салдам 9 км, Ий 19 км

Шөлүлгелер эдер