ЫрбанТожу кожууннуң девискээринде суму.

Төөгүзү Эдер

1959 чылда сайзырап олурган Тывага хөй ыяш хереглеттинип турган үеде күрүне деңнелинге улуг Леспромхоз тургузар чер дилеп-тыварынга комиссия тургустунган. гКүрүне комиссиязы Улуг-Хем эриинде «Ырбан» деп хөй ыяштыг черге доктааганнар. Суур туттунган турар кылдыр 25 черни аңгылаан. Ужар-Хеме хондурар черни база аңгылаан.

1960 чылда суурга эге школа ажыттынган.

Географиязы Эдер

Суур Бии-Хемче Хам-Сара хемниң кирген черинде Тожу ыйгылаажында турар.

Кудумчулары

Переулок Аэродромный, Аэродромная куд., Березовая куд., Болотная куд., Гагарина куд., Зелёная куд., Кара-Суг куд., Лесная куд., Лесхозная куд., Молодёжная куд., Набережная куд., Подгорная куд., Промышленная куд., Сосновая куд.

Географтыг туружу

Кожуун төвү Доора-Хемге чедир: 38 км.

Республиканың найысылалы Кызылга: 141 км.

Чоогунда чурттакчылыр черлер

Сыстыг-Хем 15 км, Ий 26 км, Салдам 36 км

Чон саны Эдер

Тывастаттың 01.01.12ч. санааны-биле сумуда 318 кижи чурттап турган.