Салдам арбаныТожу кожууннуң девискээринде Доора-Хем сумузунуң иштинче кирип турар арбан. Азияның географтыг төвү деп атка кирип турар черлерниң бирээзи. Чурттакчы чону 563 кижи (2007), 527 кижи (2014).

Географиязы Эдер

Арбан Бии-Хемниң эриинде Тожу ыйгылаажында Азас заповедникте турар. Кожуун төвү Доора-Хем суур-биле тутчу берген: арбанның Енисейская кудумчузу суурнуң Дружба кудумчузунче шилчип чыдар.

Арбанның иштинде И.Г. Сафьяновтуң 1890 чылдарда туттунган коданының садының иштинде Азияның төвү деп тураскаал тургустунган.

Географтыг туружу:

Кожуун төвү Доора-Хемге чедир: 1 км.

Республиканың найысылалы Кызылга чедир: 141 км.

Чоогунда чурттакчылыг черлер

Доора-Хем 1 км, Адыр-Кежиг 9 км, Ий 11 км