1 (бир) — эң бичии натуралдыг сан, 0 биле 2 аразында турар бүдүн сан.

1
бир
← −1 · 0 · 1 · 2 · 3 
Факторизация

1

Рим чурагайлар

I

Ийилээр система

1

Сестээр система

1

Он алдылаар система

1

Алыс сан

Төөгү ёзугаар кижилер санаашкынны "бирден" эгелээр. Амгы үеде ол "тик"-биле кады аңгы-аңгы таварылгаларда санаашкыннарны эгелээрлер. "Саннар теориязында" (орус. Теория чисел) алыс саннарны тиктиг (N0) азы тик чок кылдыр (N) демдеглээр: тик чок турда, санаашкынны "1"-ден эгелээр.

ТөөгүдеПравить

 
"Бир" деп санның өскерлип турганы

Бир деп сан колдуу кезии чаңгыс чагы азы шыйыг кылдыр демдеглеп турган.

Өске чурагайларга бодаарга рим (I) база араб (1) чурагайлар саңында "бир" сан дөмейсимээр кылдыр айтыр.

МатематикаПравить

  • 1! = 1;
  • 101 = 10 = "он".
  • 110 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17(одө).

Санаашкыннар даңзызыПравить

Көвүдедиишкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
Үлээшкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 0.5   0.25 0.2     0.125   0.1          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Экспонентилээшкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20