6 (алды)5 биле 7 деп саннар аразында турар бүдүн сан.

6
алды
 4 · 5 · 6 · 7 · 8 
Факторизация

2 · 3

Рим чурагайлар

VI

Ийилээр система

110

Сестээр система

6

Он алдылаар система

6

Алыс сан

математикаЭдер

 
Кубтуң ханалары 6
  • 6! = 1•2•3•4•5•6 = 720;
  • 3! = 1•2•3 = 6;
  • 106 = 1000 000 = "сая".
  • Кубтуң ханалары 6;
  • Октаэдрның тейлери (баштары) 6;
  • Тетраэдрның "ээгилери" азы улуннары азы кыдыглары 6.
  • 610 = 1102 = 203 = 124 = 115 = 106 = 67(одө).

6 сан-биле санаашкыннарЭдер

Көвүдедиишкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 300 600 6000
Үлээшкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  6 3 2 1.5 1.2 1   0.75   0.6   0.5     0.4
      0.5     1     1.5     2     2.5
Экспонентилээшкин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176 362797056 2176782336 13060694016
  1 64 729 4096 15625 46656 117649 262144 531441 1000000 1771561 2985984 4826809

ХөгжүмдеЭдер

 
Гитара

Гитарада 6 хыл бар.