Щетинина, Анна Ивановна

А́нна Ива́новна Щети́нина (февраль 13 (26) 1908 чылда, Океанская станциязынга — сентябрь 25 1999 чылда, Владивосток хоорайга) — ырак чорук салдаар делегейниң бир дугаар херээжен капитаны.

Анна Ивановна Щетинина

Портрет
Төрүттүнген хүнү 13 (26) февральдың 1908
Мөчээн хүнү 1999 сентябрьның 25(1999-09-25) (91 хар)
Чурт

Намдары Эдер

1908 чылда февраль 13 (26) Владивосток адаанда Океанская станциязынга төрүттүнген. Ачазы Иван Иванович (1877—1946) - Томская губернияның Чумай суурунга (амгы үеде Кемерова обласьтың Чебулинск району) төрүттүнген, балыктаар ажык-тывыжының орук солуур кижизи, арга-арыг таңныылы, ажылчын болгаш албан-ажылдакчызы чораан, база НКВД-ниң Облотделинде дачаларга чазаныкчы болгаш комендантылап ажылдап чораан. Авазы Мария Философовна (1876 ч. төр.) — Кемерова обласьтан. Акызы Владимир Иванович (1919 ч. төр.) — Владивосток төрүттүнген, Приморск крайның Варфоломеевка станциязының авиазаводунга цех мастери кылдыр ажылдап турган.

1919 чылда Щетинина Садгородка эгеки школага өөренип эгелээн. Кызыл Шериг Владивостокче кирип кээрге школаларны эде тургузуп турганнар, ынчангаш 1922 чылдан тура Анна Седанка станцияның күш-ажыл школазынга өөренип турган, аңаа 8 классты дооскан. Ол-ла чылда Владивостоктуң далай техникумунче судовод салбырынче дужаап алгаш турган.

1928 чылда далайжы радист Николай Филиппович Качимов-биле (1903—1950 ) бадыланчып алган.

Техникум дооскан соонда 1929 чылда Камчаткага ажылдап турган, аңаа 1 дугаар класстың матрозундан эгелээш капитанга дээр орукту эрткен. 24 харлыг тургаш Анна штурман дипломун алган, а 1934 чылда январь 25[1] — ырак чорук салдаар капитанның дипломун алган. 1935 чылда бүгү делегейге алдаржаан, кажан бодунуң бир дугаар рейзин кылгаш, «Чавыча» деп чүъктүг пароходту Гамбургтан Одесса болгаш Сингапур таварыштыр Петропавловск-Камчатскийже эрттирген. Март 20 1938 чылда Анна Ивановна Владивосток хоорайның балыкчы портуң даргазы кылдыр томуйлатырган. Дайынны Анна Балтикага уткуп алган, аңаа Таллинның чурттакчыларын чайладыр көжүрүп база херек чүъкту кежирип турган.

Дайын соонда Анна Щетинина «Аскольд», «Баскунчак», «Белоостров», «Днестр», «Псков», «Менделеев» деп параход аймактарның капитаны апарган Балтиканың пароход албан-чериниң. 1949 чылдан тура Ленинградтың дээди инженер далай училищезинге ажылдап турган, 1951 чылдан тура — улуг башкы бооп ажылдап турган, а ооң соонда судовод факультединиң деканы апарган. 1956 чылда Анна Щетинина доцент деп ат алган. 1960 чылда ВВИМУ-же шилчий берген, «Морское дело» кафедразының доцентизи деп албан-дужаалдыг апарган.

1964—1970 чылдарда СССР-ның Географтыг ниитилелиниң Приморск филиалдың даргазы апарган[1]. «На морях и за морями…» деп номнуң автору (1968).

Пенсияже 1983 чылда үнген.

1999 чылда сентябрь 25 чок болган.

Шаңналдары Эдер

 • Герой Социалистического Труда (1978)
 • два ордена Ленина (1945, 1978)
 • два ордена Отечественной войны II степени (29.9.1945; 23.12.1985)
 • орден Красной Звезды (1942)
 • орден Трудового Красного Знамени (1936)
 • медали
 • Почётный гражданин Владивостока (1978)[2]
 • Почётный работник Морского флота
 • Почётный член Географического общества СССР (1988), Дальневосточной ассоциации морских капитанов (ДВАМК) (1998) и Международной федерации ассоциаций капитанов (МЕФАК, англ. IFSMA) (1998)
 • член Союза писателей России (1994)

Библиография Эдер

 • Щетинина А. На морях и за морями. — Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1968. — (2-е изд. — 1974; 3-е изд. — 1978).
 • Щетинина А. По разным морским дорогам.

Демдеглелдер Эдер

 1. 1,0 1,1 Анна Ивановна Щетинина. ОИАК. Хынаан 27 Февраль 2020.
 2. Почетные граждане. Администрация города Владивостока. Хынаан 5 Үш айның 2018.

Шөлүглелдер Эдер