Тел ыяш – чаңгыс дөстен хадың, дыт, хаак янзылыг 2-3-даа аңгы ыяштар кожалаштыр азы тудуштур үнген ыяш.

ДөзүкЭдер

  1. Ч.М. Чап, А.Т. Бөлгүм-оол. Тыва угулзалар, хээлер. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Кызыл - 2008ч. 59 ар.