Селчук-бей (турк дыл: Сельчу́к-бей, Түркмен дыл:Seljuk beg / Сельджу́к бег Дукак) (Сaл-Чик) Араб дыл: السلاجقة As-Saljaq; Seljak, Saljuq, Seljuq) — Сельджук ибн Дукак ( Дукак оглу Селчук бей — Түрк Огуз чон сөөктүг, селджуктaр күрүнези [1] тургукчузунуң aдaзы[2].

Селчук-бей

тур. Selçuk Bey Сельчу́к-бей
туркм. Seljuk beg Dukak Сельждук Бег Дукак

Төрүттүнген хүнү 960
Мөчээн хүнү 1038

НамдарыЭдер

Селчук (селджук) бей, Огуз чaбгу (ябгу) күрүнези үезинде төрүттүнген. Оон шaжыны билдинбес турган: тa шaмaнизм, та буддизм. Адaзын Токaк (докaк) дээр.

Турaн болгaш Ирaн aрaзындa чурттaп тургaн Селчукбей шупту Огуз сөөктерини кaтыштыргaн.

КөрүңерЭдер

ДөсЭдер

  1. Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1973-1982. — Под ред. Е. М. Жукова.
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA#cite_note-1