Селезнёва, Наталья Игоревна

Ната́лья И́горевна Селезнёва (1945 чылдың июнь 19 та, МоскваССРЭ) — совет болгаш Россия Федерациязынның артизи. Россия Федерациязыныӊ чоннуң  артизи. Польшаның хүндүлүг культура ажылдакчызы. (1976).

Наталья Игоревна Селезнёва

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1945 июньнуң 19(1945-06-19)[1] (78 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Владимир Алексеевич Андреев[d]

Намдары эдер

Москва хоорайга 1945 чылдың июнь 19 төрүттүнген. Ачазы, Игорь Николаевич Полинковский, чурук тыттырар мастер чораан. Авазы, Елена Семёновна Селезнёва — чурукчу.

6 харлыында Совет Армия театырынга кол ролюн ойнаан. Кинога — 1953 чылда. (Бир дугаар ойнаан ролю — «Алёша Птицын характерин кижизидип турар» - деп кинода Сашенька).

1965 чылда бир дугаар чедиишкинге таварышкан. Ойнаан кинозу Леонид Гайдайның «Операция «Ы» болгаш Шуриктиӊ ѳске ужуралдары».

1966 чылда Борис Щукин аттыг театр училищезин дооскан. Курс Борис Захаванның. Ола чылда Шоодуглар театырынныӊ артизи апарган. Дараазында ийи катап Гайдайның комедияларынга тыттырган: «Иван Васильевич профессиязын солуп турар» болгаш «Ол ындыг болбас ужурлуг!»

Ат-алдар чедип алырынга телевидениянныӊ «13 сандай» дамчыдылгазы улуг идигни берген, анаа артист пани Катаринанны ойнаан.

Хууда чурталгазы: 1968 чылда «Калиф-аист» – деп кинога тыттыырып тургаш актёр Владимир Андреев биле таныжып алган. Ур болбаанда кудазын эттиргеннер. 1969 чылдың май 11 де оларныӊ оглу Егор Владимирович Андреев тѳрүттүнген. Ол — дипломат. Ам артист үш уйнуктуг: Алексей (1995), Елизавета (2010) и Николай (2011).

Төре көрүжү эдер

«Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүнү. 2007 чылда партияның Күрүне Думазынның бешки кыйгызынче соӊгулдаларга идегелдиг улустар даӊзызынче кирген. Ынчангаш Күрдуманның спикери Борис Грызлов-биле ужуражылгаже чалаттырган. Грызловтуң илеткелинниң соонда сѳс алгаш мынча деп чугаалаан: «Мен силерниӊ көдээ ажыл-агый дугайында илеткелиӊерге чѳпшээрешпес мен! Мен удаа-дараа чуртка чоруп турган болгаш сандараашкнны көрген мен. (.....) Бажыӊ садып алыр дугайында база шын эвес чугааладыңар, чүге дээрге ону бо үеде чүгле Россияны оорлап турар улус садып алыр аргалыг. Ол чугаазынныӊ соонда артисти бүзүрелдиг улустуң даңзызындан ап каапканнар.

Тыттырган кинолары эдер

1.1953 — Алёша Птицын вырабатывает характер — Сашенька

2.1956 — Девочка и крокодил — Катя Пастушкова

3.1961 — Алёнка — Елизавета, Нюраның угбазы

4.1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика (новелла «Наваждение») — Лида, Политехниктиг институдунуң студентизи

5.1966 — Саша-Сашенька — Саша Крылова, маляр

6.1966 — Кто придумал колесо? — Зойка

7.1967 — Я вас любил… — Лидия Николаевна, чогаал башкызы

8.1969 — Калиф-аист — Принцесса

9.1969 — Старый знакомый — Наташа Кольцова, чурукчу

10.1970 — Как мы искали Тишку — кижизидикчи

11.1970 — Приключения жёлтого чемоданчика — Петина авазы

12.1970 — Соло (короткометражный) — Соня

13.1972 — Точка, точка, запятая… — участок эмчизи

14.1973 — Иван Васильевич меняет профессию — Зинаида Михайловна Тимофеева (Зина), Шуриктиң кадайы

15.1974 — Свой парень — Аля Малышева

16.1975 — Не может быть! (новелла «Забавное приключение») — Танюша, Барыгин-Амурскийниң кадайы

17.1977 — Приключения Нуки — Алёшаның авазы

18.1977 — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика — камео

19.1978 — По улицам комод водили (новелла «Мы едем, едем, едем…») — Вика

20.1979 — Тема — Светлана, К. А. Есенин өөреникчизи

21.1981 — Ожидаются похолодание и снег (короткометражный) — эпизод

22.1982 — Берегите мужчин! — Алла, сослуживец и подруга Марфы Петровны

23.1986 — Я тебя ненавижу

24.1992 — Круг обречённых — Фима Кораблёва, редакцияның ажылдакчызы

25.1992 — Звёзды на море — Владимирниң авазы

26.1995 — Дом

27.1996 — Импотент — Татьяна, Михаилдиң кадайы

28.1996 — Клубничка — Сюзанна Ивановна Цыпа (22-я серия) / налоговый инспектор (40 дугаар серия)

29.1997 — Старые песни о главном 2 — пани Катарина

30.1998 — Старые песни о главном 3 — Зина Тимофеева

31.1998 — Примадонна Мэри — Инна, Бористиң кадайы

32.2000 — Агент в мини-юбке — Наталья Ивановна

33.2001 — С точки зрения ангела — Тереза Константиновна

34.2002 — Улыбка Мелометы — активчи

35.2002 — Сын неудачника — Аркадийниң авазы

36.2003 — Юбилей прокурора — прокурорнуң кожазы

37.2003 — Love-сервис — Маргарита Семёновна, душтук

38.2004 — Воры и проститутки. Приз — полёт в космос — Елена Дмитриевна Стасова, МОПР даргазы

39.2006 — Вы не оставите меня — Наталья Васильевна, Верочканың авазы (Алла Сурикова үннелдирген)

40.2007 — Крик в ночи

41.2007 — Аферисты — Симаның даай-авазы, Юляның кожазы

42.2008 — Воротилы — Клавдия Семёновна, Деменконуң бажыңында чалча херээжен

43.2009 — Мама-Москва (не был завершён)

44.2013 — Страна хороших деточек — кырган-авазы

45.2014 — Новогоднее дежурство — Агнесса Леопольдовна

Шаңналдары эдер

  • Польшаның культураның алдарлыг ажылдакчызы (1976)
  • РСФСР-ниң алдарлыг артизи (1981)
  • РФ-тиң улусчу артизи (1996)
  • Найырал ордени (2006)[5]
  • Хүндүткел ордени (2015)[6].
  1. Internet Movie Database (англ.) — 1990.