Бирги хүн

(Понедельник арындан шилчээн)

Бирги хүн азы Понедельник (орус. Понедельник, англ. Monday, моол. Даваа) — чедиликтиң бир дугаар хүнү.