Корсарлар (каперлер, приватирлер) (фр. corsaire, нем. Kaper, англ. privateer) — дайын үезинде дайзыннарның бараан хемелеринче халдаар чазактан эргелиг бот далайжылар.

Корсарлар. 1880. Харьковтуң чурук музейинден
Корсарлар халдап тур

ДөзүЭдер

  1. Большая школьная энциклопедия. 6-11 кл. Т. 1. - М.:ОЛ-МА-ПРЕСС, 2000. - 591 с.