Дүжүлгелер оюну (телесериал)

Дүжүлге оюну (телесериал) (англ. Game of Thrones) – Джордж Мартинниң «Дош биле От ырызы» деп чогаалдар чыындызынга даянган фэнтези жанрынга күүсеткен американ драмалыг телесериал. Сериалды Дэвид Бениофф биле Дэниел Вайстың удуртулгазы-биле HBO кабельдиг телеканалга тырттырып турар.

Дүжүлге оюнунуң логотиви, 2011ч.

Кол актёрларыЭдер

 
Питер Динклэйдж

Кол чүүл дараазында чүүлде: «Дүжүлгелер оюну» телесериалдың маадырлары

Дараазында актёрларның даңзызы болза телесериалдың серия эгезинде адааны-биле тургустунган.

Сериалда аймактар (бажыңнар) болгаш төрелдерЭдер

Старк деп аймак

Ланнистер деп аймак

Таргариен деп аймак

Тирелл деп аймак

Мартелл деп аймак

Баратеон деп аймак

Аррен деп аймак

Тарли деп аймак

Клиган деп аймак

Мармонт деп аймак

Фрей деп аймакДөзүкЭдер