Ланнистер аймактың сүлдези
HBO-нуң "Дүжүлге оюну" сериалдында Джеймениң рольун Николай Костер-Вальдау ойнаан

Ланнистер, Джейме Тайвин оглу (англ. Jaime Lannister, "Хаан өлүрүкчүзү") - Джордж Мартинниң «Дош биле От ырызы» деп чогаалдар чыындызында бир кол персонажы.


ДөзүкЭдер