Кол менюну ажыдар

AвстрияЕвропада бир күрүне. Чурттакчы чонунуң саны 8,46 млн кижи. Төп хоорайы – Вена. Күрүне дылы – немец дыл. Федералдыг күрүне, парламентилиг республика. Австрия 9 федералдыг черлерге чарлып турар (Бургенланд, Каринтия, Алдыы Австрия, Үстүү Австрия, Зальцбург, Тироль, Штирия, Форарльберг, Вена).

Австрия
чех. Rakouská republika
нем. Republik Österreich
рум. Republica Austria
нем. Österreich
венг. Ausztria
Тук Сүлде
Тук Сүлде
Австрияның ыдык ыры
EU-Austria.svg
Төре дылдар немецкий язык[d][1] и Австрийский жестовый язык[d][2]
Найысылал Вена[3]
Валюта евро[d]
Интернет-домен .at[d]
Код ISO AT
Код МОК AUT
Телефонный код +43
Шак куржактары центральноевропейское время[d], UTC+1[d], UTC+02:00[d] и Europe/Vienna[d]
Автомобильное движение справа[d]

Австрия картада
Австрия

Соңгу талазындан Чехия, соңгу-чөөн талазындан Словакия, чөөн талазындан Венгрия, мурнуу талазындан Словения болгаш Италия, барыын талазыгдан Лихтенштейн болгаш Швейцария, соңгу-барыын талазындан Германия-биле кызыгаарлаттынып турар.

Австрия – делегейде эң бай чурттарның бирээзи. Ол күрүнениң акшазының эге хемчээ- евро.

Австрия Европаның эвилели, Каттышкан Чоннар Ниитилелиниң кежигүнү.

Долу утказы

Адының тыптып келгениЭдер

Күрүнениң ады (бурунгу немец дылда "Ostarreich" – Чөөн күрүне дээн). Австрия деп ат 996 чылдың ноябрь 1-ниң хүнүнде документиге демдеглеттинген. Австрияның тугу делегейде база бир Бурунгу күрүнелерниң демдээ болуп турар. Бо төөгүге хамаарышкан тоолчургу чугаада болза мынча деп турар. 1191 чылда 3-кү Крестовой поход үезинде Леопольд V герцогтуң маңган ак хөйлеңинче дыка хөй хан чаштай берген. Кажан герцог калбак курун чежиптерге ак өңнүг шыйыг тыптып келген. Ол ийи өңнүң каттышканындан Австрияның тугу бодараан.

Чурттакчы чонуЭдер

Чурттакчы чонунуң саны 8 420 010 (2013 ч).

Шажын чүдүлгезиЭдер

2001 чылдың демдеглээни-биле алыр болза ниити чурттакчы чонунуң 73.6% католиктер, 4.7% лютеране, 6.5% өске чүдүлгелиг чурттакчылары (ислам – 4.2%, православия – 2.2%, иудаизм – 0.1% ниитизи-биле 12 конфессия бар, оларның аразындан 3000 кижи сикхов чүдүлгелиг (2009 ч)) санаашкыны-биле алыр болза, 12% чурттакчы чону боттарын кайы-даа конфессияларга санавайн турар.

ДемдеглелдерЭдер

  1. 8.1 // Конституция Австрии
  2. 8.3 // Конституция Австрии
  3. Федеральный конституционный закон