Швейцария — Төп Европада Альпы дагларында күрүне. Төвү Берн хоорай.

Швейцарияның тугу
  • Чурттакчы саны - 7 580 000 кижи
  • Күрүне дылдары - немец, француз, итальян болгаш ретороман дылдар.
  • Чүдүлгези - христиан шажын


Швейцария картада

ШөлүглерЭдер