Кол менюну ажыдар

Бөгүн төөгүде...

  • 1925 чылдың ноябрьның 22-де Тожу кожууннуң Карагаш суурунга Ада-чурттуң Улуг дайының маадыры БУХТУЕВ Михаил Артемьевич төрүттүнген.