ЧазыларТожу кожууннуң девискээринде суму.

Чурттакчылар саны 138 (Тывастат, 01.01.12ч.).

Кудумчулары

Аңчы куд., Гагарина куд., Кара-Шар куд., Ленина куд.

Географтыг туружу

Кожуун төвү Тоора-Хемге чедир: 94 км.

Республиканың найысылалы Кызылга чедир: 232 км.