Хылба (орус. Черемша́) дээрге чымчак кара хөрзүннүг ажык черге хөй үнер үнүш. Чем амданы киирерде ооң сывын ажыглаар. Хылбаны хээндектээш, дус бызааш, сүт хоюу-биле кады чиир. Эътке холуурга чаагай чыттыг, амданныг чем болур.

Meškinis česnakas 1.JPG

ДөсЭдер

  • Ном «Холу чемзиг авам сөңү»