ТээлиТыва Республиканың Бай-Тайга кожуунунуң төп сууру.

Тээли дээрге, 3 суурнуң каттышканы-дыр: Төп Тээли, Хемчик, Найырал (Дружба).

Чурттакчы чону эдер

2011 чылда - 3764 кижи


Географтыг туружу эдер

Суур Ак-Довурактан 40 хире км черде турар, Кызылдан ыраа 349 км. Чөөн талаже Кызылче бадар орук (трасса)Майык:Табличка-ru бар.

Харылзаа эдер

Тээлиде, Кызылда ышкаш, соталыг харылзаа операторлары бар — Билайн, МТС биле МегаФон.

Тайылбыр эдер

Тээлиниң толептиг чурттакчылары:....

Шеңне чечээ аңаа шаанда өзүп турган.