Тыква чаңгыс чылдыг огород үнүжүнге хамааржыр. Тывада улус ону тарып, өстүрүп турар.

Тыква
Cucurbita 2011 G1.jpg
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
Тыква

Тыкваның тургузуунда суг — 92%, ооң чымчак иштинде чигир, калийниң, кальцийниң, магнийниң болгаш демирниң дустары, С, В1, В2, РР болгаш А витаминнер бар. Үрезининде үстер — 36—52% чедир, фитостериннер, органиктиг кислоталар, клетчаткалар бар.

Ижин-шөйүндү аарыгларында, кырган кижилерниң организминде холестеринни эвээжедиринге, сидик элбедиринге, чүрек, хан-дамыр, кара-бүүректер аарыгларынга ажыглап турар. Ынчан тыкваның иштинде чымчак черин алгаш, кадык хевирлиг кылдыр хайындыргаш, хүнде ийи катап чиир.

Улуска ону экзема, кештиң өртениишкиннериниң үезинде, кадык хевирлиг чүүлүн кешке чаап, шарыыр. Оон ыңай тыкваның үрезинин борбак болгаш калбак кыжаларны үндүреринге ажыглап турар.

ДөзүПравить

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"

ДемдеглелдерПравить

  1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».