Сүт чемиштиг амытаннар

Сүт чемиштиглер янзылары

Сүт чемиштиг амытаннар (орус. млекопитающие; лат. Mammalia) – дириг төрүттүнер болгаш ийезиниң сүдү-биле чемгертинип өзер аң-мең.