Сүт чемиштиг амытаннар

Сүт чемиштиг амытаннар (орус. млекопитающие; лат. Mammalia) – дириг төрүттүнер болгаш ийезиниң сүдү-биле чемгертинип өзер аң-мең.

Сүт чемиштиглер янзылары

Филогения млекопитающих по молекулярному анализу: Майык:Clade Майык:Современные отряды млекопитающих