Сельма Рыза (тур. Selma Rıza; 5 февраль 1872, Стамбул — 5 октябрь 1931, аңаа-ла) — бир дугаар турк херээжен журналист. Ол Турцияның баштайгы роман бижээн чогаалчызы. Сельма Рыза Фераджели деп база билдингир.

Сельма Рыза

Төрүттүнген хүнү 1872 февральдың 5(1872-02-05)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1931 октябрьның 5(1931-10-05) (59 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ журналистка, романистка
Чогаадыкчы дылы Турк дыл

Намдары

эдер

Сельма Рыза 1872 чылдың февраль 5-те төрүттүнген[1]. Ооң адазы Али Рыза Австро-Венгрияга Осман империязының дипломады, а ооң авазы Наиле австрийжи уктуг.

Хууда башкылар-биле бажыңынга өөренип тургаш, эгеки чаданың эртем-билиин Стамбулга чедип алгаш, Сельма Рыза 1898 чылда Парижче биче-турк шимчээшкинниң кежигүнү Ахмет Рыза-биле дужар дээш чорупкан. Сельма Сорбоннга өөренип турган болгаш Каттыжыышкын болгаш сайзыралдың комитединиң ажылы-биле харылзаалыг турган. Сельма ол организацияның чаңгыс борбак херээжен кежигүнү турган. Парижке ол Каттыжыышкын болгаш сайзыралдың комитединиң үндүрүп турганы ийи солунга бижип турган: Mechveret Supplément Français француз дылда база Şura’i Himmet турк дылда.

1908 чылда Рыза Стамбулга чедип клегеш, ийи солун-биле ажылдап турган: Hanımlara Mahsus Gazete («Херээженнерг чолун / Газета для женщин») база Kadınlar Dünyası («Херээженнер делегейи / Дамский мир»).

1908—1913 чылдарда Турцияның Кызыл Чартык Айының ниити секретары турган. Осман империязының сөөлгү чылдарында Сельма Адиле Султанның улуг ордузун Стамбулдың уруглар өөренир школазы кылып каар дээш идепкейлиг ажылдап турган. Акызының ачызында ол сорулгазын чедип ап шыдаан, аңаа 1986 чылга чедир шынап-ла уругларга ортумак школа турган.

Сельма Рыза 1931 чылдың октябрь 5-те чок апарган. 1999 чылда Турцияның Культура болгаш туризм яамызы ооң 1892 чылда 20 харлыг тургаш бижээн Uhuvvet («Братство») деп романын парлап үндүрген.

Демдеглелдер

эдер
  1. Writers of turkey page Майык:Tr icon  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынаан 21 Үш айның 2018. Архивтээн 2019 Үш айның 31.