Истанбул (тур. İstanbul) — Турцияның эӊ улуг хоорайы.

Этимология Эдер

төөгүде Истанбул хоорайның дыка xөй ады бар. Бйзантион, аугуста антонина, Нова Рома, Константинополис, Костантиниййе, Ислам-бол болгаш Истанбул. Өске улус база өске аттар-биле адаар. Моолдар - Чакдурян, полонлар - Канаторя, чекдер - айланаь', венгерлер - Визендувар, орустар - Стамбу́л.

 
Истанбул, Турк чуртунуң (Түркийе) экономикалыг чактан эн улуг хоорайы. Чурукта Истанбул Левент ажыл-иш офистери, 2014 чыл.)
 
Паноромик Истанбул