Сапониннер дээрге, сугга холааш былгаптарга, көвүктелип, саваң ышкаш апаар гликозидтерни ынча дээр. Чүге дээрге, латин дылда «caпo» дээрге саваң дээн сөс болур. Медицинада сапониннерни хөй нуруузунда, чөдүл күштелдирер, сидик элбедир эмнер кылдыр ажыглап турар.

Сапониннерниң химиктиг тургузуу

ДөзүПравить

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Монгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"