Пржевальский, Николай Михайлович

Николай Михайлович Пржевальский (1839 чылдың март 31 [апрель 12], Кимборово суур, Смоленск губерниязы — 1888 чылдың октябрь 20-де [ноябрь 1], Каракол) — орус аян-чорукчу, географ база натуралист. Төп Азияже элээн каш экспедициялар кылган. Ол чорааш, Моол, Кыдат база Төвүттүң девискээрлерин шинчилээн.

Николай Михайлович Пржевальский

орус. Николай Михайлович Пржевальский

Nikolay Przhevalsky photoportrait and signature.jpg
Төрүттүнген хүнү: 31 марттың (12 апрельдиң) 1839
Төрүттүнген чери:
Мөчээн хүнү: 20 октябрьның (1 ноябрьның) 1888[1] (49 лет)
Мөчээн чери:
Чурт:
Эртем сферазы: естественные науки[d]
Альма-матер:
Шаңңалдары:
Логотип Викитеки Викитекада чогаадыглары
Commons-logo.svg Николай Михайлович Пржевальский Викишыгжамырда

НамдарыЭдер

1839 чылдың апрель 12-де Кимборово суурга поручик Михаил Кузьмич болгаш Елена Алексеевна Пржевальскийлерниң өг-бүлезинге төрүттүнген, Төрүттүнген черинде ам сактыышкын самбыразы азып каан.


1855 чылда Смоленск гимназиязын дооскаш, шериглеп чорупкан. Ооң соонда Генералдыг штабтың Николаевск академиязынче кирип алган. Академияга оөренип тургаш-ла аян-чорук кылып, оларның дугайында отчеттар бижип эгелээн. Ол дээш 1864 чылда ону Императорнуң Орус географтыг ниитилелинче ылап кежигүнү кылдыр киирип алган.

Академияны дооскаш, Польшаже эки тура-биле поляк тура халыышкынны базарынга киржип чорупкан. Аңаа аян-чорукчулар-биле таныжып, Варшаваның училищезинге төөгү, гография башкылап турган. 1867 чылда Уссурийск крайга база Төп Азияже экспедициялап чораан.

Аян-чоруктары болгаш эртем-шинчилел ажылыЭдер

1867 чылда Пржевальский Уссурийск крайже аян-чорук кылган. Аңаа шинчилел ажылдары кылып, «Уссурийск крайже аян-чорук» деп номун үндүрген.

1870 чылда Пржевальский Төп Азияже баштайгы аян-чоруун кылган. Кяхтаны таварааш, Пекинге четкеш, оон Далай-Нур хөлдүң соңгу эриктеринче чорупкан, аңаа Хуанхэ хемни, Сума-Ходи база Инь-Шань сыннарын, Ала-Шань ховуларын шинчилээш, Төвүтче кирип чадааш, дедир эггеш, 3 чыл дургузунда 11 700 километр эрткен болуп турар. Ооң түңнелинде «УМоол болгаш тангуттар чурту» деп ному үнген.

1876 чылда Пржевальский ийи дугаар ынаар аян-чорук кылып чоруткаш, база элэн хөй ажыдыышкыннарны кылган.

1879 чылда үш дүгаар аян-чорук кылып чорутканда, Төвүтке четкен, ынчалза-даа ону Лхасаже киирбээн. Ол аян-чоруктуң түңнелинде эртемге билдинмес чаа аътты ажыткан. Ооң ады-биле Пржевальскийниң аъды деп адаан (Equus przewalskii).

1883 чылда дрт дугаар аян-чорук кылгаш, чүгле 1886 чылда эглип келген.

1888 чылда беш дугаар экспедицияже белеткенип турган. Самарканд таварыштыр орус-кыдат кызыгаарже чоруп ора, аңнап чорааш, хем суу ишкеш, тиф аарааш, Каракол хорайга чок болган. Ону Иссык-Куль хөлдүң эриинде хөөржүдүп каан. Каракол хоорайны Пржевальск деп адаан.

Файл:ПржевальскийНМ-музей.jpg
Н. М. Пржевальскийниң Киргизияның Пристань-Пржевальск деп хоорайында музейи.

Дөрт аян-чорукка чорааш чыгган материалы:

видтер экз.
Сүт ижер амытаннар 115 703
Куштар 425 5000
Куштар чуургалары ок. 400
Соястаар болгаш чер-суг амытаннары 50 1200
Балыктар 75 800
Моллюсктар 20 400
Курт-кымыскаяк 10000
Үнүштер 1700 15-16000

БиблиографиязыЭдер

  • Путешествие в Уссурийском крае 1867-1869 г.: с карт. Уссурийского края / сочинение Н. Пржевальского, д. чл. Рус. геогр. о-ва. - Санкт-Петербург : изд. авт., 1870.
  • Монголия и страна тангутов : трехлетнее путешествие в восточной нагорной Азии : т. 1-2 / [сочинение] Н. Пржевальского, подполковника Генерального штаба, действительного члена Императорского Русского географического общества. — Санкт-Петербург : издание Императорского Русского географического общества, 1875—1876.
  • От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор : Извлеч. из отчета д. чл. Рус. геогр. о-ва, подполк. Ген. штаба Н.М. Пржевальского. — [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К°, [1877]. — 14 с.; 24.
  • Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки : 3-е путешествие в Центр. Азии / [Соч.] Н.М. Пржевальского. — Санкт-Петербург : Рус. геогр. о-во, 1883. — [6], II, IV, 476 с., 110 л. ил., карт. : ил.; 30.
  • Четвёртое путешествие в Центральной Азии: От Кяхты на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. — 1-е изд. — СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888.

ДемдеглелдерЭдер

  1. Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.
  2. Пржевальский Николай Михайлович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

ЛитератураЭдер

ШөлүглерЭдер