Ондар, Николай Алдын-оол оглу

Ондар Николай Алдын-оол оглу (1952 чылдың апрель 28-те Тыва АО Чадаана хоорайга төрүттүнген. 2018 чылда чок болган) – прокурор, күрүне ажылдакчызы, юридиктиг эртемнерниң доктору, Тыва Республиканың эртем талазы-биле алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг юризи, Тываның күрүне университединиң профессору.

Николай Алдын-оол оглу Ондар

Төрүттүнген хүнү: 28 апрель 1952(1952-04-28) (71 чыл)
Төрүттүнген чери: Чадаана
Эртем сферазы: Тываның эрге-хоойлузунуң тугустунганы
Ажыл чери: ТывКУ
Альма-матер: ИКУ
Эртем деңнели: юридиктиг эртемнерниң доктору

Кыска намдары эдер

Ондар Николай Алдын-оол оглу школа дооскаш, Совет шериг албанын эрртирген. Ооң соонда Иркутсктуң күрүне университединче кирип алгаш, 1980 чылда ону дооскан. Ооң соонда Республиканың дыка хөй кожууннарынга прокурорлап, Тыва Республиканың өске-даа күрүне албан черлеринге ажылдап чораан. 1997 чылда Делегей чергелиг маркетинг болгаш менеджмент академиязын дооскан.

2018 чылдың июль айның 30-де чок болган.

Эртем ажылы эдер

Херек кырында улуг арга дуржулгалыг чораан болгаш, 1997 чылда "Федералдыг күрүнениң субъектизи – Тыва Республиканың тургустунарынга күрүне-конституциялыг эгелери" деп темага Ярослав Мудрый аттыг Украинаның Күрүнениң юридиктиг академиязынга кандидат эртем чадазын камгалап алган, а 2003 чылда "Тыва Республикада күрүнениң тургустунганы: төөгү болгаш амгы үе" деп темага Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның күрүне албан академиязынга доктор эртем чадазын чедип алган.

2008 чылда Тываның күрүне университединиң Хамааты эрге кафедразының профессор деп адын тывыскан. Николай Алдын-оолович Россияның улустуң эртем академиязының "Юридиктиг эртемнер" деп специальностька академик кылдыр соңгуттурган.

Конституциялыг хоойлунуң бүгү талаларын дыка эки сайгарар. 100 ажыг эртем ажылдарының, 12 монографияның автору.

2003 чылдан тура Тываның күрүне университединге Правоведение кафедразынга профессор кылдыр ажылдай берген. Ол Юридиктиг факультеттиң тургустунарынга улуг үлүг-хуузун киирген, хамааты эргелер база процесс кафедразының эргелекчизи, Юридиктиг факультеттиң деканы, аспирантураның удуртукчузу.  

Шаңнал-макталдары эдер

"Тыва Республиканың эртем талазы-биле алдарлыг ажылдакчызы"

"Тыва Республиканың алдарлыг юризи"

Дөс эдер

  1. http://tuvsu.ru/news/570/ Archived 2019-12-14 at the Wayback Machine