Олимпиада – көвей уткалыг сөс.

МаргылдааЭдер

ПерсоналияларЭдер

ТопонимнерЭдер

Өске чүвеЭдер

  • Олимпиада — ийи антиктиг үеде Олимпийжи оюннар. Грек төөгүчулер үе санын олимпиадага ажыглап турган.
  • «Олимпиада» — россияның автомобиль парому.

ДемдеглелдерЭдер