Караа четпестерге көстүк
Көстүктүң бүдүмчези (орус. результат)
RayBan фирманың "Авиатор" деп көстүк
Спортчу көстүк

Көстүк – кижи карааның шоозун экижидер (кажан кижи карааның оптиказы баксыраарга) азы каракты янзы-бүрү кемниг салдардан камгалаар эң нептереңгей оптиктиг херексел.

Көстүктерниң янзыларыЭдер

  1. Оптиктиг
  2. Хүнден камгалаар
  3. Спортчу
  4. Суг кирбес
  5. Компьютерлиг
  6. Тускай мергежил көстүктери (хирургтар, химиктер дээш одө)
  7. Дуңзаачы (орус. сварочные)
  8. Өртчү
  9. одө

ДөзүкЭдер

  1. Тыва-орус сөстүк.