Көдээ суур

Көдээ суур (орус. Село) – көдээ черде административтиг (удуртулгарлыг, чагыргалыг) дың чер. Шак ында колдуунда көдээ ажыл-агыйлыг улустар чурттап турар.

Көдээ суур
Көдээ суур

ДөсЭдер