Күлтегин, ном — Бо номда бурунгу түрктерниң Енисей-Орхон бижииниң чечен-чогаал тураскаалдарының сөзүглелдери кирген. Амгы тыва чоннуң ада-өгбелериниң амыдыралын, маадырлыг херектерин бижээн көжээ-даштарның бижимелдерин тыва дылче амгы тыва шүлүк дүрүмү-биле уран-чечен очулгазын Тыва Республиканың күрүне шаңналының лауреады А. А. Даржай болгаш Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы Ю. Ш. Күнзегеш кылганнар.

Моолда Күлтегинге тураскаалы
Күлтегинге тураскаал. Моол
Кызыл хоорайда дашта Орхон бижик

Дөс эдер

  1. ТДЛТЭШИ. "Күлтегин. Буруңгу түрктерниң Енисей-Орхон бижииниң тураскаалдары". — Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, — 1993 чыл, 64 арын.