Кызыл-кат (орус. красная смородина) база-ла инек-караа хевирлиг чадаң үнүш. Тывада хемнер уннары, арыг ишти, алаак черлерде үнүп турар. Кады борбак кызыл, салбактарлыг. Чечектелири майда, кады июль — август айларда быжар. Амгы үеде кызыл-каттың янзы-бүрү сорттары бар болгаш ону садтарда база тарып, өстүрүп турар.

Кызыл-кат
Redcurrant (Ribes rubrum) fruits.jpg
Кызыл-кат
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
Синонимнери
Сатчы кызыл-каттың көвей чемижи
Кады

Кызыл-каттың кадының тургузуунда чигир — 4—11% чедир, органиктиг кислоталар — 3,8% чедир, минералдыг дустар, витаминнер С, Р бар. Ооң кадындан ижер суксуннар, компот, варенье, повидло, мармелад, арага аймаан кылып турар.

Кызыл-каттың суун ижин-шөйүндү аарыгларынга, витамин четпестээнде, өл-шык, соокка кагысканда, организмге чыылган янзы-бүрү дустарны дүрген ылгап үндүреринге, аъш-чемге хөөн кииреринге ажыглап турар.


ДөзүЭдер

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"