Кызылдың күрүнениң педагогика институду

Кызылдың күрүнениң педагогика институду (ККПИ),

  • 1952-1956 чч. – Тыва АССР-ниң Кызылдың башкы институду;

Төөгүзү

эдер

1950 чылдарның эгезинде Тыва АССР-ниң бүгү-ле салбырларынга дээди эртемниг специалистер хереглеттинип турган. Ылаңгыя башкылар чедишпестеп турган. Ынчан Тыва Республиканың чазаа ССРЭ-ниң удуртулгазынче Тывага институт ажыдарын дилээн. 1952 чылдың июнь 30-де Кызылдың башкы институду ажыттынган. Ол үеде Институтка чүгле Дыл болгаш чогаал салбыры биле физика-математика салбыры ажыттынган турган. Ол үеде чылда чүгле 100 сургуул киирип ап турган.

Баштайгы доозукчулары 85 кижи Институтту 1961 чылда дооскан[2]. 1961 чылдан 1995 чылга чедир 9849 дээди эртемниг специалисттер үнген[3].

Оларның аразында Тываның алдарлыг башкылары, чогаалчылары, эртемденнери хөй:


Амгы үези

эдер

1995 чылдан тура Тываның күрүне университединге хамааржыр апарган. 2018 чылдың ноябрь 1-ден тура Тываның күрүне университединиң Кызылдың педагогика институду Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы Александр Александрович Даржайның адын эдилеп чоруур[4].

Шөлүглер:

эдер


  1. https://www.tuva.asia/news/tuva/5459-kgpi60.html
  2. https://www.tuva.asia/news/tuva/4539-uchit-institut.html
  3. http://old.tuvsu.ru/?view=page&id=r2VkeSPCym10mbovJDOj Archived 2019-12-11 at the Wayback Machine
  4. http://gov.tuva.ru/press_center/news/education/38183/ Archived 2019-11-20 at the Wayback Machine

Дөс:

эдер

http://kpi.tuvsu.ru/ Archived 2019-11-26 at the Wayback Machine