Демир-даш (орус. Железная руда) — чайгаар бүткен хөй демир холумактыг бүдүмел. Тываларның бурунгулары демир-дашты эзилдирип, янзы-бүрү эт-херекселдерни кылып чораан.

Дөзүк эдер

  1. Ч.М. Чап, А.Т. Бөлгүм-оол. Тыва угулзалар, хээлер. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Кызыл - 2008ч. 59 ар.