Даңгырак (орус. Клятва, Присяга) - 1) кандыг-бир чүвеге шынчы болурунуң дугайында ону дыңнап турар кижиге (кижилерге) эң-не эргим сөстер-биле бүзүредип бадыткаары (орус. клятва); 2) бодунуң хүлээлгезинге шынчы болурунуң дугайында хөйнүң мурнунга албан ёзузу-биле сөс берип аазаары (орус. присяга).

Гиппокарттың даңгыраа
Шеригжиниң даңгыраа
Оожум океанның далай шеригжилериниң даңгырак берип турары


Даңгырактың янзылары эдер

  1. Өңнүктер даңгыраа
  2. Шеригжиниң даңгыраа
  3. Гиппократтың даңгыраа
  4. Президентиниң даңгыраа
  5. Ынакшылдың даңгыраа

Дөс эдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.