Дая кады (орус. жимолость) улуг эвес чадаң үнүш, кузумаар өңңүг бүрүлери чолдак сыптыг, төгериксимээр. Чечээ сарыгзымаар өңнүг, чимизи эш-эш, каттың дөзүнде чыпшынчак, кады шөйбек, ак-көк өңнүг. Тывада тайга эдээнде, арыг ишти шыктыг черлерде хөй үнүп турар. Кады ажыгзымаар амданныг, оон кисель, варенье хайындырып, шайга каап, ижип ажыглап турар.

Дая кады

Дая кадының тургузуунда чигир, глюкоза, фруктоза, сахароза, галактоза база лимон, яблок, щавель кислоталары болгаш аскорбинниг кислота бар.

Дая кадында хөй витаминнар, өске-даа холуксаалар бар болганда, ону ниити мага-ботту быжыглаарынга, витамин четпестээр аарыгларга ажыглап турар. Дая кадын улус хан базыышкыны кудуладырынга, ижин-шөйүнду аарыгларынга ажыглап турар.


ДөзүЭдер

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"