Дадывыр (орус. Взнос, Вклад) – бир кижиниң азы ниитилелдиң өскелерниң ажылынче акша-хөреңгизин азы күш-үүлезин немей кииргени, киришкени. Кандыг-бир чүве дээш төлээн акша, кандыг бир ажылче киирген күш азы киржилге.

Төгериктер демдээ

Чижээ: Дадывыр төлээр. Кежигүүн дадывыры.

Дөс Эдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.