Гуманизм (и узадыр адаттынар):

  1. Кижиге ынак, кижизиг чорук.
  2. Ортаа чүс чылдарның соонда Катап сайзырал (орус. Возрождение) үезинде кижини феодализмниң идейлиг салдарындын хостаарынче угланган турган депшилгелиг шимчээшкин.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү. Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.