Виза (и узадыр адаттынар) (орус. Виза) - 1. Документиге эрге-дужаалдыг кижиниң хынаанын азы чөпшээрээнин демдеглеп бижиири ("виза салыр" дээр). 2. Чурт иштинче кирериниң, оон үнериниң азы ону таварып эртериниң чөпшээрели, ындыг чөпшээрелди паспортка демдеглээри ("виза алыр" дээр).

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.