Ватерпас (сөөлгү а узадыр адаттынар) (орус. Ватерпас) - тудуг, чазанылга ажылдарынга хереглеттинер, чүвениң дескизин, ийленгениниң улуг эвес булуңнарын хемчээр херексел.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.