Кол менюну ажыдар
КПСС-тиң эмблемазы

ВКП (б) (орус. ВКП(б)) - «Бүгү-Эвилелдиң Коммунистиг (большевиктер) партиязы» деп аттың орус дылдаазының эге үжүктеринден тургустунган, үлегерлеп алдынган хурааңгай сөс. Ол нам (партия) КПСС (1952—1991) деп адатынып турган.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.