ВИТАМИН Р — медицинада ону хөй нуруузунда рутин деп адап, эмчилер ынчаар рецептиге бижип турар. Ногаа аймаанда, каттарда рутин кончуг хөй. Бо витамин дамырларның ханаларын быжыглаар шынарлыг. Ынчангаш ону хан-дамырлар баксыраар аарыгларга хөйү-биле ажыглап турар.

Рутин

ДөзүЭдер

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар – "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"