Боошкун – чашка (ъ) өрүүр каасталга. Боошкун биле чаваганы колдуунда-ла өглүг херээженнер эдилеп чораан.

ДөзүкЭдер

  1. Ч.М. Чап, А.Т. Бөлгүм-оол. Тыва угулзалар, хээлер. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Кызыл - 2008ч. 59 ар.