Чавага – кыс кижиниң чажынга каасталга.

ХевирлериЭдер

"Бо сөстерни ап каавыткаш, орнунга хевирлер дугайында бижиңер"

ДөзүЭдер

"маңаа үндезин номнар азы сайтар адын бижиир силер"